ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Последнее видео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
А тестування вже не за горами...
07.11.2019 / Газета: Вечерняя Одесса / № 126-127(10826-10827) / Тираж: 10407

Зовнiшнє незалежне оцiнювання (ЗНО) сьогоднi вже стало звичною нормою у життi кожного старшокласника. Всi — i батьки, i дiти — зрозумiли, що до тестування необхiдно належним чином пiдготуватись. А також нi для кого не секрет, що готуватися краще на пiдготовчих курсах того закладу освiти, у який має вступати учень, оскiльки такi курси надають додаткових 10 балiв до загального рейтингу абiтурiєнта.

Пiдготовче вiддiлення Одеської нацiональної академiї харчових технологiй запрошує учнiв 10-х, 11-х класiв на пiдготовку до ЗНО з рiзних предметiв. Ми тiсно спiвпрацюємо з Одеським регiональним центром оцiнювання якостi освiти. Завжди вдячнi всiм працiвникам нашого регiонального центру, а також директору А. Ю. Анiсiмову, заступнику директора Н. Д. Ремез, начальнику методичного вiддiлу О. М. Загребельнiй за методичну допомогу у навчаннi наших викладачiв.

З 2009 року до навчальної програми пiдготовки абiтурiєнтiв введено курс «Психологiя ефективних комунiкацiй». Необхiднiсть цього курсу мотивована тим, що в центрi уваги державної програми розвитку вищої освiти перебуває людина, її iнтелектуальний розвиток та реформування системи освiтнiх послуг з метою пiдготовки фахiвця, здатного успiшно розв’язувати сучаснi проблеми економiки, конкурентоздатного на ринку працi, соцiально орiєнтованого до партнерських взаємовiдносин в умовах глобалiзацiї економiки, iнформацiї та iнтеграцiйних процесiв у європейське та свiтове спiвтовариство.

Враховуючи завдання державної програми реформування освiтнiх послуг, обов’язковою складовою пiдготовки молодої особи, фахiвця, успiшного керiвника — iнтелектуала — лiдера є його здатнiсть адекватно i логiчно вести дiалог з партнерами, умiння вiдповiсти на поставлене запитання, пiдiбравши необхiднi аргументи, висловити та захистити свою позицiю словами.

Нами запропонованi освiтнi послуги — iмiджевий, спецiальний курс з риторики та психологiї ефективних комунiкацiй, основними завданнями якого стало:

— розширення можливостей слухача встановлювати позитивний контакт у рiзних ситуацiях спiлкування;

— вмiння швидко розпiзнати особливостi характеру та стан спiврозмовника, упередити манiпулювання

собою;

— засвоєння навичок впевненої поведiнки та володiння ситуацiєю;

— вiдпрацювання навичок ведення дiлових переговорiв, самопрезентацiї в уснiй та письмовiй формi, публiчних виступiв;

— оволодiння навичками конструктивного спiлкування;

— пiдвищення рiвня культури та комунiкабельностi.

Система курсу передбачає моделювання життєвих ситуацiй, де учасники матимуть можливiсть отримати реальний досвiд, творчо експериментувати i не боятися «поразки», оскiльки пiд керiвництвом професiйного психолога та викладача риторики коректувати своє спiлкування з оточуючими у рiзних ситуацiях.

Для успiшного проведення занять викладачами розроблено методичний посiбник «Риторика и конфликтология в коммуникативных процессах».

Як показали результати цього нововведення, бiльшiсть слухачiв позитивно його сприйняли. Анкетування тих слухачiв, якi вiдвiдували курс риторики, що входив до курсу «Психологiя ефективних комунiкацiй», дозволяє зробити висновки:

— бiльшiсть (95%) змiнили своє ставлення до мовлення, до спiлкування;

— 60% слухачiв вважають, що подiбнi заняття дозволяють правильно розставити змiстовi акценти i донести основну думку до партнера;

— 91% вважає, що психологiчнi прийоми, яких вони навчаються, допомагають вести правильно полемiку з опонентами, вiдстоювати свою точку зору адекватно.

Найближчим часом будуть затверджуватися правила прийому 2020 року у бiльшостi освiтнiх закладiв.

Шановнi абiтурiєнти, заходьте на сайт Одеської нацiональної академiї харчових технологiй для того, щоб чiтко зрозумiти, на яку спецiальнiсть ви будете вступати i з яких предметiв вам треба мати сертифiкат ЗНО, i тодi ми готовi вам квалiфiковано допомогти з пiдготовкою до складання тестiв.

Олена КИЛИМЕНЧУК. Зав. пiдготовчого вiддiлення Одеської Нацiональної академiї харчових технологiй

Автор: -
Поиск:
расширенный

Артём Филипенко
«КУЛЕК», КРЕДИТ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ
В начале недели еще два депутата от Демократической партии (ДПМ) вышли из правящей коалиции. В когда-то второй по численности фракции Демпартии, еще недавно насчитывающей 30 парламентариев, осталась половина состава. Теперь правящая коалиция — Партия социалистов (ПСРМ) и ДПМ — состоит лишь из 52 депутатов, при том, что для большинства нужен 51. Для падения правительства, возглавляемого Ионом Кику, достаточно, чтобы еще два-три депутата из коалиции осуществили акт политической миграции.

ДИТЯЧІ НЕДИТЯЧІ КНИГИ ВОЛОДИМИРА РУТКІВСЬКОГО
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у нас з'явилася чудова нагода поспілкуватися з неймовірно цікавою людиною — Володимиром Григоровичем Рутківським, відомим українським поетом і письменником. Лауреат Шевченківської премії України люб'язно погодився дати інтерв'ю для Одеської національної наукової бібліотеки.

 

Последние мониторинги:
00:00 02.06.2020 / Комсомольская правда
00:00 02.06.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 02.06.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 02.06.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 02.06.2020 / Вечерняя Одесса


© 2005—2020 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2020 S&A design team / 0.055