ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Последнее видео
Мир на Сході: реалії, перспективи та загрози
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода
Голодомор — позиція твого сумління: пізнаємо через книгу
19:19 / 13.11.2019

Голодомор — позиція твого сумління: пізнаємо через книгу.

Наукова проблема Великого голоду в Україні 1932–1933 років має надзвичайне суспільне значення. Через осмислення найбільш масштабної трагедії в історії новітньої доби стає можливе розбудова держави, де визначатимуть інтереси людини й повагу до людського життя як головної цінності.

Слід визнати, що тема Голодомору надзвичайно популярна у світі вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень. Трагічні сторінки нашої історії знайшли відображення у наукових та науково-популярних виданнях, художніх і публіцистичних творах, мемуарах і спогадах; обговорюються на численних конференціях і заходах; віддзеркалюються у мистецькому просторі. Значний внесок у розкриття і дослідження Голодомору робить Одеська національна наукова бібліотека: це, передусім, видання і робота над потужним бібліографічним покажчиком «Голодомор в Україні 1932 -1933рр» (на сьогодні друком вийшло три томи і триває робота над четвертим); комплектування і наукове опрацювання літератури з цієї тематики. Чисельні соціокультурні проекти і заходи стали авторитетною трибуною для науковців, краєзнавців, громадських діячів.

Цьогоріч, у Дні пам’яті Голодоморів в ОННБ проходитиме година науковця «Злочини тоталітарного режиму: Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні як плата за Свободу» та буде представлена книжкова експозиція «Ми пам’ятаємо – ми сильні!». Про деякі з експонованих видань, що надійшли до фондів бібліотеки протягом 2018-2019 років, слід зупинитися детально.

Вагомим внеском у дослідження історії Голодомору є монографія Віктора Васильовича Гудзя «Історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні» (Мелітополь, 2019). Автор книги — доктор історичних наук, доцентом Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, заслуженим працівником освіти України, автором понад 220 навчальних і наукових праць. Основним напрямом наукових його досліджень є історіографія історії Голодомору 1932-1933 рр.

Монографія В.Гудзя — перше історіографічне дослідження всього комплексу вітчизняних та зарубіжних наукових розробок проблеми Голодомору в Україні 1932-33 рр., які опубліковано в світі у 1932-2018 роках. Історик не лише систематизував великий за обсягом корпус історіографічних джерел, який складають понад 2,3 тисяч публікацій, а й простежив особливості його формування за всю історію вивчення теми та встановив внесок окремих науковців у впорядкування та введення в науковий обіг документів, джерел усної історії.

На сторінках видання автор визначив сучасний стан світової історіографії дослідження Голоду в УСРР 1932-1933 рр., розглянув громадянські позиції та наукові погляди на явище Голодомору авторів найбільш значущих монографій (С. Кульчицького, В. Марочка, Ю. Шаповала, Г. Касьянова та ін.), окреслив окремі проблеми історії Голодомору у працях сучасних українських науковців і особливості досліджень у зарубіжній історіографії, зокрема англо-американської, західноєвропейської, російської.

Цінність дослідження безперечна. Варто визнати солідну джерельну базу, ґрунтовність і академічний рівень книги. Вивчення теми Голодомору 1932-33 рр. рекомендуємо починати саме з цієї книги.

Звертаємо увагу на те, що монографія є дисертаційним дослідженням В.В.Гудзя на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. З оцінками та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись на сайті Запорізького національного університету — phd.znu.edu.ua

Останнім часом вивчення істориками причин і обставин приховування, перекручення і замовчування інформацій про Голодомор стає дуже актуальним. Але спеціальних праць про замовчення та фальсифікацію Голодомору все ще обмаль. До цієї теми звернувся український історик Ярослав Папуга, автор громадсько-політичного видання «Змова мовчання. Ставлення Заходу до Голодомору» (Київ, 2018).

У книжці проаналізовано ставлення Заходу до Голодомору 1932-33 рр. Висвітлено повідомлення світової преси та державних органів за межами СРСР про трагедію в Україні. Показано позицію міжнародної громадськості щодо продовольчої катастрофи. На думку Я.Папуги, під час людомору в Україні, на Заході утворилася негласна «змова мовчання». Історик зауважив, що причина такого явища полягає в тому, що Сталін готувався до геноциду, тому змінив свою міжнародну політику й засекретив інформацію про злочин, а керівники країн Заходу (від Польщі до США) – хоча і знали про Голодомор, але в умовах власної кризи, обрали «мовчазний» нейтралітет.

Книга добре ілюстрована рідкісними фотографіями та фотокопіями матеріалів західної преси (переважно польської); містить посилання на архівні документи України і Польщі.

Варто звернути увагу на дослідження представниці західноєвропейської наукової школи. У 2018 році у Києві пройшла презентація монографії лауреата Пулітцерівської премії за свої радянологічні праці Енн Епплбом (США) «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (Київ, 2018). У книзі автор висвітлює історію Голоду 1932-193 рр. та події, що цьому передували. Дослідниця почала свою книгу з аналізу українського руху 1917-1920 рр. і обмежила хронологічні рамки дослідження 1934 роком. На основі архівних документів, щоденників, усних свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців Е.Епплбом пояснює події 1932-33 рр. як акцію державної агресії в контексті національної політики більшовицької партії. На думку авторки, голод був відповіддю Кремля на розвиток української національної свідомості під час українізації та покарою селян за опір колективізації і продрозкладці. Зазначено, що в інших регіонах люди теж вмирали від голоду і Сталін скористався нагодою голоду, щоб позбутися української проблеми. Голодомор виник внаслідок цілеспрямованої політики комуністичних вождів, а не господарського хаосу чи неврожаю і був зумовлений реакцією на український національно-визвольний рух, який не згасав з 1917 року.

Книга викликала дискусії і в українських і зарубіжних наукових колах. Відгуки, статті та зауваження можна знайти на сторінках українських Internet-видань, зокрема на «Радіо Свобода» (radiosvoboda.org). Попри все, варто зазначити, що у роботі кваліфіковано і зважено відображені причини, характер, жахливі обставини і демографічні наслідки «Червоного голоду» в Україні як явища геноциду. Дослідження чітко структуроване і ілюстроване побутовими фотографіями 1930-х років, містить посилання, бібліографічні списки використаних джерел і літератури, іменний покажчик. В оформленні обкладинки використано картину відомого художника Казимира Малевича «Людина, що біжить», яка була написана у 1932-1933 роках і відображає дух часу.

У 2018 році вийшли друком матеріали міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття», що відбулась у травні 2018 р. на базі Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Видання містить тексти розпорядчих документів вищих органів влади про заходи у зв’язку з роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (2016-2017 рр.) та резолюцію конференції. Повністю опубліковані урочисті промови і вітальні слова почесних гостей, серед яких: екс-президенти України Л.М Кравчук та В.А.Ющенко. Виступи та статті учасників конференції – авторитетних дослідників і вчених (М.Антонович, О.Бабенко, В.Берковський, В.Василенко, Я.Калакура, Т.Клименко, А.Лозинський, В. Марочко та ін.) розкривають передумови і причини Голодомору 1932-1933 рр., механізми його творення та наслідки. Розглядаються регіональні особливості Голодомору за матеріалами обласних архівів та свідченнями очевидців трагедії.

Книжкова виставка триватиме до 2 грудня 2019 року. Радимо ознайомитися з цими та іншими виданнями і посилити позицію власного розуміння трагічних подій 30-х років ХХ ст., осмислити найбільш масштабну трагедію національної історії новітньої доби.

Герасимова Світлана Миколаївна, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю та реклами бібліотеки.

Поиск:
расширенный

Артём Филипенко
ВОЗВРАЩЕНИЕ В «НОРМАЛЬНУЮ РУМЫНИЮ»: КТО ВЫИГРЫВАЕТ ОТ ПОБЕДЫ ИОХАННИСА
"Современная Румыния, Европейская Румыния, нормальная Румыния победила сегодня." Пафос заявления Клауса Иоханниса выглядит вполне оправданным на фоне разгромного счета, с каким он одержал победу во втором туре над своей соперницей социал-демократкой Виорикой Дэнчилэ. 65,9% голосов против 34,1% сделали победу Иоханниса неоспоримой.

«Добро в кожен дім»: до Дня Святого Миколая»
На сучасному етапі розвитку національної культури в Україні надзвичайно важливо усвідомити велике значення української етнографії та етнології, як науки яка допомагає зрозуміти нашу історію.
РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ KGROUP MUSIC ART PROMO
Предрождественское время волшебным образом преображает город. Но вот игрушки, что так радовали в детстве, давно оказались обычной пластмассой, а взрослые привычные развлечения не дают ощущения праздника. Но где-то ведь есть живая сказка! Почему бы не поискать ее под звуки органа и нежных голосов в Соборе?
«Народное признание»-2019: Одеcса готовится к встрече главного события года
13 декабря в Южной Пальмире пройдёт 19-ая церемония награждения лауреатов ежегодного рейтинга «Народное признание»-«Одессит года». Учредителем премии является компания «Южноукраинский Медиа Холдинг» (ЮМХ). В выборе лауреатов принимает участие читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ, а сегодня это – более 500 тыс. человек.
Голодомор — позиція твого сумління: пізнаємо через книгу
Наукова проблема Великого голоду в Україні 1932–1933 років має надзвичайне суспільне значення. Через осмислення найбільш масштабної трагедії в історії новітньої доби стає можливе розбудова держави, де визначатимуть інтереси людини й повагу до людського життя як головної цінності.
Fusion Fest. Primal rock пройдет в Одесской филармонии
В рамках Международного фестиваля Fusion 10 ноября в Одесской филармонии более ста артистов познакомят слушателей с нестандартными музыкальными направлениями во время шоу Fusion Fest. Primal rock.
© 2005—2019 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2019 S&A design team / 0.044