ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
 
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:
В Україні стартувала Школа муніципального менеджменту відходів
18:53 / 06.10.2023
В Україні стартувала Школа муніципального менеджменту відходів

5 жовтня 2023 року в Україні розпочалась Школа муніципального менеджменту відходів (ММВ). ГО «Еколтава» впроваджує її в рамках проєкту «Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Школа ММВ - це освітній проєкт, який покликаний допомогти громадам набути необхідних знань для підготовки Дорожніх карт, як основи для розробки Місцевих планів управління відходами.

Для навчання у Школі були відібрані представники (-ці) органів місцевого самоврядування 65 громад із 7 областей України, які є партнерками Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»: Полтавської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Львівської, Закарпатської, Одеської. Вони здобуватимуть теоретичні знання на онлайн лекціях, а також застосовуватимуть їх на практиці під час виконання домашнього завдання.

Представники (-ці) громад, які виявили бажання вдосконалювати свої навички з ефективного управління відходами на місцевому рівні, але не є партнерами Проєкту, також зможуть приєднуватися теоретичних лекцій Школи ММВ.

Серед менторів та менторок Школи ММВ — провідні експерти (-ки) в галузі управління відходами України: Юлія Маковецька, Віктор Гуденець, Тетяна Омельяненко та Дмитро Лазненко.

Навчальна програма Школи ММВ містить 4 тематичні модулі, які висвітлюють різні аспекти управління відходами: планування на рівні територіальних громад, загальні положення про місцеві плани, методологія, процедура організації планування, узгодженість місцевих планів з регіональними, технічні та фінансові засади планування системи управління відходами тощо.

Також слухачі та слухачки Школи зможуть долучитись до додаткових тематичних лекцій, присвячених місцевим цільовим програмам, стратегічному плануванню в громадах, тарифоутворенню, ефективним комунікаціям, проведенню морфологічного дослідження складу відходів та основам міжмуніципального співробітництва.

Після закінчення навчання у Школі ММВ, її учасники та учасниці упродовж трьох місяців будуть готувати власні дорожні карти для місцевих планів управління відходами. Свої напрацювання випускники Школи ММВ презентують на підсумковому заході у Львові. Автори 7 найкращих Дорожніх карт отримають у свої громади комплекти великих компостерів.

Нагадаємо: Проєкт «Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні має на меті підвищити спроможність органів місцевого самоврядування щодо ефективного управління муніципальними відходами. Серед учасниць Проєкту — Рівненська, Полтавська, Львівська, Одеська, Житомирська, Закарпатська та Волинська області.

ГО «Еколтава» має 10-річний досвід роботи з громадами, зокрема в напрямку управління відходами, адаптації до зміни клімату та сталого енергетичного розвитку.

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» сприяє Уряду України у впровадженні реформи децентралізації шляхом підтримки органів місцевого самоврядування, які повинні стати більш спроможними, підзвітними перед громадянами та такими, які здатні ефективно надавати послуги.

Ця публікація створена в рамках реалізації грантового проєкту «Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні». Захід став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов'язково відображає погляди USAID та Уряду США.


Коментарі

Немає коментарів
Контрольний код: *
 
 
введіть, будь ласка, літери, які ви бачите зліва
Ваше ім'я: *   Ваш e-mail:
Коментар: *
Пошук:
розширений

Автор
Почему до датчика уровня сахара от Apple еще далеко
По данным Международной федерации диабета (IDF) за 2021 год, от диабета страдают 10,5% людей в возрасте от 20 до 79 лет и половина из них не знает об этом. Согласно прогнозам, к 2045 году этим заболеванием будет болеть на 46% больше — каждый восьмой взрослый или 783 миллиона человек. Эта перспектива пугающая, но не удивительная, учитывая текущую ситуацию

7-9 черв­ня 2024 року в Одеській національній науковій бібліотеці відбудеться XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»
Під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».

Останні новини:
00:38 24.05.2024
19:07 23.05.2024
17:53 23.05.2024
17:52 23.05.2024
17:16 23.05.2024


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.011