ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
 
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:
Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 2019 роки. Презентація результатів у Одеській області
15:43 / 08.06.2021

«18» травня 2021 року відбулася регіональна дискусійна платформа на тему економічної інтеграції України до європейського економічного простору. Метою заходу було обговорення результатів дослідження Індексу євроінтеграційного економічного поступу (ІЄЕП) України в 2014-2019 рр. та місця Одеської області в загальноукраїнському рейтингу.

Захід проводився в рамках проекту «Індекс євроінтеграційного економічного поступу: посилення підтримки громадянського суспільства у впровадженні проєвропейських економічних реформ в регіонах України», що реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів за сприяння Програми «МАТRA» Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Партнером проекту в Одеській області є ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву».

 • Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіону – інструмент, адаптований до наявного інформаційного забезпечення, а також останніх змін, що відбулися на регіональному рівні інституційної підтримки євроінтеграційних економічних зрушень. До складу Індексу увійшли 15 індикаторів глибини торговельно-економічних зв'язків регіону з ЄС та 6 індикаторів рівня інституційної підтримки, яку обласні державні адміністрації забезпечували для зближення економік областей з ЄС.

 • Протягом 2014–2019 р. у динаміці середнього значення Індексу євроінтеграційного економічного поступу ІЄЕП у регіонах України можна виділити три періоди:

- період застою у 2014-2015 рр., коли значення ІЄЕП залишалися майже незмінними і коливалися на рівні 0,3. Така ситуація склалася через негативну динаміку “інституційної” складової (СІП) інтегрального показника. До 2017 році його значення щороку знижувалося на 18%. Натомість Субіндекс торговельно-економічних зв'язків (СТЕЗ) стабільно зростав кожного року у середньому на 5%.

- період позитивної динаміки 2016-2018 рр. Попри незначний спад у 2017 р. торговельно-економічного субіндексу, його стрімке зростання у 2018 р. на фоні стабільного поліпшення інституційної складової (у середньому 20% щорічно) дозволило досягнути найвищого за досліджуваний період рівня ІЄЕП (0,353) у 2018 р.

- повернення на негативний вектор динаміки. У 2019 р. порівняно з 2018 р. середнє значення ІЄЕП скоротилося на 7% і становило 0,331. Зміни на гірше відбулися за обома субіндексами, але якщо для торговельно-економічної складової зниження сягнуло тільки 3%, то для складової інституційної підтримки цілих 14%.

- Загалом торговельно-економічна складова ІЄЕП відзначалася кращою динамікою, більшою стабільністю та вищими значеннями узагальнюючих показників. Середнє значення СТЕЗ у досліджуваних роках становило 0,361, тоді як СІП – 0,246.

 • За характером динаміки ІЄЕП області можна поділити на три групи:

- регіони, що демонстрували зростання Індексу та істотно зміцнили свої позиції у загальнодержавному рейтингу: Волинська, Житомирська, Запорізька, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська;

- регіони, чий Індекс зростав / знижувався, але загальні позиції залишилися майже незмінними на фоні інших, успішніших / менш успішних областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Черкаська;

- регіони, в яких зниження значення ІЄЕП призвело до помітної втрати позицій у рейтингу: Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська.

 • Розвиток ІЄЕП Одеської області протягом 2014-2019 років можна умовно поділити на два періоди: перший- 2014-2017 роки, коли значення відповідного Індексу коливалось в межах 0,28-0,32, та другий- 2018-2019 роки, коли значення показника досягли відмітки в 0,34.
 • - Незважаючи на деякий прогрес в зростанні самого індексу, відносно інших областей України Одеська область майже не просунулась в загальнонаціональному рейтингу протягом досліджуваного періоду. На тлі падіння в рейтингу з 9 по 17 місце в 2014-2017 роках, 13 місце в 2018-2019 роках – доволі гарний знак, втім такий прогрес не є достатнім з огляду на стратегічне розташування області та її зовнішньоекономічний потенціал.

  - Загалом, рейтинг Одеської області за Індексом євроінтеграційного економічного поступу регіону в 2014-2019 роках погіршився на 4 сходинки, якщо в 2014 році Одещина займала 9 місце в рейтингу, то вже в 2015 році вона спустилася до 13го місця, яке з невеликими відхиленнями займає й по теперішній час. Загалом, ІЄЕП для Одеської області приймав такі значення: 9, 13,12,17,13,13 в 2014-2019 рр. відповідно.

  • Загальне падіння в рейтингу було забезпечене передусім погіршенням Субіндексу глибини торговельно-економічних взаємозв’язків з ЄС (за цим показником область спустилася з 7 на 12 місце протягом періоду спостереження). Відповідне падіння не було компенсоване прогресом з боку інституційної підтримки (рейтинг області за відповідним субіндексом виріс тільки на 1 позицію- з 14 до 13 місця в рейтингу). Відповідні рейтингові оцінки субіндексів дорівнювали 7,8,13,15,12,12 місцю в 2014-2019 рр. для СТЕЗ з ЄС та 14,22,9,17,12, 13 місцям в 2014-2019 рр. для СІП.

  • Стосовно рівня інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу в Одеській області присутні певні диспропорції:

  - Відносно низьке місце Одещини за показником «2.1. Рівень стратегічної інституційної підтримки» забезпечене малою кількістю потенційно можливих сфер реалізації проектів євроінтеграційного характеру, недостатністю проектів євроінтеграційного характеру в рамках потенційно можливих сфер реалізації проектів євроінтеграційного характеру; недостатністю фактичного фінансування проектів євроінтеграційного характеру.

  - Відносно високе місце Одещини за показником «2.2. Рівень цільової інституційної підтримки економічних процесів євроінтеграції» забезпечене значною кількістю запланованих заходів, в яких враховано вектор європейської інтеграції, по відношенню до загальної кількості заходів в межах таких програм, як: «Програма інформатизації Одеської області на 2018-2020 роки «Електронна Одещина» (12 заходів), «Програма соціально-економічного розвитку Одеської області на 2019 р.» (11 заходів).

  • Висновки:

  - Проведене дослідження свідчить про недостатнє використання потенціалу євроінтеграції Одеської області та існування численних диспропорцій в змістовних складових цього системного процесу.

  - Серед найбільш важливих диспропорцій — недостатність інституційної підтримки євроінтеграції, що негативно впливає як на Субіндекс інституційної підтримки євроінтеграційного поступу, який є квінтесенцією та узагальненням такої підтримки, так і на результативність за суто економічними складовими Субіндексу глибини торговельно-економічних взаємозв’язків з ЄС.

  - Другою диспропорцією є фінансіалізація економічних відносин Одеської області та ЄС та імпортозаміщення. Додаткова асиметричність відповідних потоків наочно показана на прикладі таких показників, як: кількість переказів з ЄС, частка накопичених інвестицій нерезидентів в області, тощо.

  • Рекомендації

  - Департаменту економічної політики та стратегічного планування забезпечити наявність євроінтеграційної складової в завданнях до відповідних стратегічних цілей Стратегії соціально-економічного розвитку Одеської області на наступні періоди, а також в перегляді існуючої Стратегії розвитку; наявність в цілях Планів з виконання заходів на реалізацію Стратегії та інших програмних документах області євроінтеграційної складової; розробку Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на наступні роки, передбачити в ній наявність євроінтеграційної складової у вигляді цілей, заходів і т.ін.

  - Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва передбачити залучення іноземних інвестицій з країн ЄС, в тому числі шляхом проведення виставок, ярмарок і т.ін., які презентують Одещину, бізнес-потенціал області, потенційні об’єкти для інвестування; забезпечення присутності на таких виставках представників малого та середнього бізнесу, інформації про них тощо, видання відповідних брошур та іншої продукції, забезпечення її наявності в електронному вигляді; розробку проектів інвестиційного співробітництва в великих інфраструктурних проектах, транскордонного співробітництва з країнами ЄС; забезпечити наявність та поширення інформації щодо грантових конкурсів, виявлення зацікавленості з боку ЄС.

  - Департаменту освіти і науки впровадити освітні заходи європейської тематики на базі установ освіти різних рівнів; розробити разом з Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва навчально-розважальні та інші програми, які висвічують можливості економічної співпраці з країнами ЄС, створення євро-освітянських хабів для підприємств Одещини спільно з ВНЗ регіонів; забезпечити контроль за поширенням відповідних заходів по всій території області.

  - Управлінню туризму, рекреації та курортів розробити- розробити Програму розвитку туристично-рекреаційної галузі Одещини на наступні періоди, передбачити в ній наявність євроінтеграційної складової у вигляді цілей, заходів і т.ін.

  - Управлінню комунікацій та інформаційної політики зміцнити інформаційну підтримку процесів євроінтеграції, в тому числі за рахунок співпраці з Департаментом економічної політики та стратегічного планування, Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, Департаментом освіти і науки шляхом забезпечення поширення відповідних інформаційних матеріалів управлінь та департаментів; стимулювати поширення інформації відповідних розпорядників інформації з країн ЄС.

  - Управлінню аграрної політики- забезпечити перегляд Програми розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна Одещина» шляхом укріплення євроінтеграційної складової.

  - Координаційній раді з питань сприяння розвитку громадянського суспільства- забезпечити сприяння розробленню проектів (програм), спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в області, зокрема створити передумови для участі в конкурсах (зокрема, конкурсу ДФРР, конкурсу проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу тощо).

  - Департаменту фінансів- забезпечити пріоритетне фінансування відповідних євроінтеграційних складових передбачених в програмах, стратегіях, планах дій інших Департаментів та Управлінь тощо.

  • Серед конкретних заходів/проектів/програм пропонується:

  - розробити Стратегію диверсифікації структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами регіону;

  - в межах Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області розробити позиції щодо стимулювання мікробізнесу за рахунок отримання грошових переказів, отримання грантів та іншої грошової допомоги з країн ЄС;

  - розробити регіональну Програму з реалізації просвітницької діяльності щодо економічної складової ЗВТ Україна-ЄС для всіх суб‘єктів економічної діяльності, НГО та органів влади; сформувати відповідні офіси Євроінтеграції та бізнес-освіти;

  - забезпечити розробку Стратегії транскордонного співробітництва Одеської області, особливе місце передбачити для розвитку спільних програм з туризму, логістичних ланцюгів, екологічних проектів, проектам з розвитку малого та середнього підприємництва, розвитку великих промислових транскордонних кластерів;

  - передбачити продовження участі Одеської області в програмах транскордонного співробітництва з країнами ЄС.


  Коментарі

  Немає коментарів
  Контрольний код: *
   
   
  введіть, будь ласка, літери, які ви бачите зліва
  Ваше ім'я: *   Ваш e-mail:
  Коментар: *
  Пошук:
  розширений

  Автор
  Почему до датчика уровня сахара от Apple еще далеко
  По данным Международной федерации диабета (IDF) за 2021 год, от диабета страдают 10,5% людей в возрасте от 20 до 79 лет и половина из них не знает об этом. Согласно прогнозам, к 2045 году этим заболеванием будет болеть на 46% больше — каждый восьмой взрослый или 783 миллиона человек. Эта перспектива пугающая, но не удивительная, учитывая текущую ситуацию

  7-9 черв­ня 2024 року в Одеській національній науковій бібліотеці відбудеться XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»
  Під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».

  Останні новини:
  00:38 24.05.2024
  19:07 23.05.2024
  17:53 23.05.2024
  17:52 23.05.2024
  17:16 23.05.2024


  © 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
  Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
  Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
  © 2005—2024 S&A design team / 0.011