ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Последнее видео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Пенсiйне законодавство: роз'яснення спецiалiста
27.08.2020 / Газета: Порто-франко / № 26(1515) / Тираж: 22000

Як вирiшуються питання компенсацiï частини доходiв у зв’язку з порушенням строкiв ïх виплати?

Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi зазначає, що питання компенсацiï громадянам частини доходiв у зв'язку з порушенням строкiв ïх виплати (далi — компенсацiя) регулюється Законом Украïни «Про компенсацiю громадянам частини доходiв у зв'язку з порушенням строкiв ïх виплати» вiд 19.10.2000 №2050-III (далi — Закон) та Порядком проведення компенсацiï громадянам втрати частини грошових доходiв у зв'язку з порушенням термiнiв ïх виплати, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 21.02.2001 № 159.

Вiдповiдно до статтi 1 Закону пiдприємства, установи i органiзацiï всiх форм власностi та господарювання здiйснюють компенсацiю громадянам втрати частини доходiв у випадку порушення встановлених строкiв ïх виплати, у тому числi з вини власника або уповноваженого ним органу (особи). Статтею 2 даного Закону передбачено, що компенсацiя провадиться у разi затримки на один i бiльше календарних мiсяцiв виплати доходiв, нарахованих громадянам за перiод починаючи з дня набрання чинностi цим Законом. Пiд доходами у цьому Законi слiд розумiти грошовi доходи громадян, якi вони одержують на територiï Украïни i якi не мають разового характеру: пенсiï; соцiальнi виплати; стипендiï; заробiтна плата (грошове забезпечення) та iншi.

Абзац перший пункту 4 Порядку проведення компенсацiï громадянам втрати частини грошових доходiв у зв'язку з порушенням термiнiв ïх виплати, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 21.02.2001 № 159 встановлює, що сума компенсацiï обчислюється як добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за вiдповiдний мiсяць (пiсля утримання податкiв i обов'язкових платежiв) i приросту iндексу споживчих цiн (iндексу iнфляцiï) у вiдсотках для визначення суми компенсацiï, подiлений на 100.

Отже, пiдставою для здiйснення компенсацiï громадянам втрати частини доходiв є дотримання таких умов: нарахування громадянину належних йому доходiв (заробiтноï плати, пенсiï, соцiальних виплат, стипендiï), порушення встановлених строкiв ïх виплати (як з вини так i без вини пiдприємств всiх форм власностi i господарювання) та затримка виплати доходiв один i бiльше календарних мiсяцiв.

Пiдготовлено юридичним управлiнням Головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.

Автор: -
Поиск:
расширенный

Артём Филипенко
ЦВЕТ ПОБЕДЫ — ЖЕЛТЫЙ
На президентских выборах в Молдове побеждает проевропейский кандидат.

«Відгомін лихоліття: нестихаючий біль голодоморів»
До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні

Последние мониторинги:
00:00 26.11.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 26.11.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 26.11.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 26.11.2020 / Вечерняя Одесса
00:00 26.11.2020 / Вечерняя Одесса


© 2005—2020 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2020 S&A design team / 0.052