ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
 
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:
Новини / Метео
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 15-19 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 13-17 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 10-14 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 7-11 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 5-9 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 3-7 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 1-5 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 29 січня — 3 лютого від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 27-31 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 25-29 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 23-27 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 20-24 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 18 – 22 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 16 – 20 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 13 – 17 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 11 – 15 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 9 – 13 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 8 – 12 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 6 – 10 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі та Одеській області на 4 – 8 січня від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
Пошук:
розширений

Автор
Почему до датчика уровня сахара от Apple еще далеко
По данным Международной федерации диабета (IDF) за 2021 год, от диабета страдают 10,5% людей в возрасте от 20 до 79 лет и половина из них не знает об этом. Согласно прогнозам, к 2045 году этим заболеванием будет болеть на 46% больше — каждый восьмой взрослый или 783 миллиона человек. Эта перспектива пугающая, но не удивительная, учитывая текущую ситуацию

7-9 черв­ня 2024 року в Одеській національній науковій бібліотеці відбудеться XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»
Під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.222