ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
 
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:
Новини / Політика
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 23 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 22 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 21 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 20 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 19 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 18 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 17 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 16 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 15 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 14 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 13 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 12 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 11 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 10 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 9 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 8 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 7 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 6 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 4 травня 2024 року.
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського від 3 травня 2024 року.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 ...
Пошук:
розширений

Автор
Почему до датчика уровня сахара от Apple еще далеко
По данным Международной федерации диабета (IDF) за 2021 год, от диабета страдают 10,5% людей в возрасте от 20 до 79 лет и половина из них не знает об этом. Согласно прогнозам, к 2045 году этим заболеванием будет болеть на 46% больше — каждый восьмой взрослый или 783 миллиона человек. Эта перспектива пугающая, но не удивительная, учитывая текущую ситуацию

7-9 черв­ня 2024 року в Одеській національній науковій бібліотеці відбудеться XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»
Під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.281